Úvodní stránka » Testování historických vozidel » Testování historických vozidel

Testování historických vozidel

Systém testování historických vozidel upravuje zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění a z něho vycházející vyhláška Ministerstva dopravy č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel v platném znění, novelizovaná vyhláškou MD č. 144/2012 Sb.

Základní druhy testování:

1) Testování vozidla na historickou původnost

Testování historického a silničního vozidla na historickou původnost provádí na žádost vlastníka klubová testovací komise (dále KLTK), která má udělené oprávnění od Federace klubů historických vozidel. Seznam všech aktuálně platných klubových testovacích komisí naleznete ZDE.

Žadatel vyplní "Žádost o provedení testování historického vozidla" (dále Žádost).

K testování vozidla na historickou původnost pro zápis do registru historických vozidel vlastník:

  1. Předá vyplněnou Žádost,
  2. Předá barevné fotografie o rozměru 6 x 9 cm na tvrdém lesklém fotopapíru (u automobilu a motocyklu s přívěsným vozíkem 6 ks s pohledem pravo-zadním a 6 ks s pohledem levo-předním, u motocyklu 6 ks s pohledem z pravé strany a 6 ks s pohledem z levé strany (z pohledu řidiče), v ostatních případech po 4 ks fotografií). Vzor fotografii naleznete zde.
  3. Přistaví podle požadavku KLTK vozidlo k provedení ověření skutečného stavu vozidla a současně předloží doklady k ověření uvedených údajů v Žádosti k ověření historické původnosti.

Po kladném testování vyhotoví KLTK Žádost ve třech vyhotoveních (v případě testování silničního vozidla) nebo v pěti vyhotoveních (v případě testování historického vozidla) ve formátu A3.

Po ukončení testování KLTK s kladným výsledkem a v případě, že se jedná o testování za účelem zapsání historického vozidla do registru historických vozidel, předá předseda KLTK pět vyhotovených Žádostí krajské testovací komisi k provedení druhého stupně testování.

 

2) Testování k propuštění historického vozidla do silničního provozu

  1. Prvním stupněm je jednorázové otestování na historickou původnost, viz odstavec výše, vycházející z požadavků Technického kodexu FIVA, které provádějí klubové testovací komise (KLTK), jejích seznam naleznete zde.
  2. Na to navazuje druhý stupeň testování na technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, který provádí 14 Krajských testovacích komisí (KTK), seznam zde.. Pokud bylo vozidlo kladně otestováno na obou stupních testování, je mu na příslušném registračním místě vydán Průkaz historického vozidla (PHV).
 
S dotazy ohledně testování vozidel se obracejte na předsedu svého kraje, kontakty ZDE.

 
 

Aktuality 2023

plakat_zari2023.jpg

 

Full size session 17th

Full size session 16th

Big 8 Party 2016