Úvodní stránka » Úvod o klubu » Členství v KPUC

Členství v KPUC

 

Poplatek za roční členství v klubu činí 1000,-Kč

1. Členem klubu se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky a zároveň splňuje podmínky bodu 3. stanov klubu.

2. Členem klubu se může stát každá právnická osoba registrovaná dle platných legislativních předpisů v České republice, která zároveň splňuje podmínky bodu 3.  stanov klubu.

3. Podmínkou pro členství v klubu je vlastnictví amerického automobilu bez ohledu na jeho rok výroby, značku, způsob provozování, typ či technický stav.

4. Zahraniční fyzické a právnické osoby mohou byt členem klubu pokud splňují bod 3. stanov klubu. Mají stejná práva a povinnosti vyplývající z těchto stanov s výjimkou volit a být volen do orgánů klubu.

5. Členem klubu se ve výjimečných případech může stát i osoba dIe bodu 1.,2. a 4., která nesplňuje bod 3. klubových stanov, neboť‘ ji v tom bráni „závažné skutečnosti“. Za ty je možno povazovat např: majetko-právní situaci žadatele, zdravotní postižení a jiné. V tomto případe rozhodne o členství v klubu výkonný výbor klubu nadpoloviční většinou hlasu.

Přeloženo do normální řeči: členem klubu se může stát každý SLUŠNÝ ČLOVĚK, který si momentálně nemůže dovolit americké auto a chce se účastnit klubového dění. 

Stanovy klubu naleznete ZDE.

požádat o členství můžete osobně,

telefonicky u pana Gereckého, mob.: +420 602 771 562,

vyplněním Členské přihlášky a doručením na adresu klubu,

nebo využíjte kontaktní formulář ZDE.

 

 

Aktuality 2023

plakat_zari2023.jpg

 

Full size session 17th

Full size session 16th

Big 8 Party 2016